Styrk familiefirmaet!

 

 

Christian Trollo hjælper med at:

 

- genskabe vitaliteten og indtjeningen

- blive afklaret omkring generationsskifte

- løse og forebygge konflikter i ejerskabet

- uddanne næste generation i ejerskab

Christian Trollo har selv været igennem generationsskifte, hvilket giver en unik forståelse for den situation familieejere befinder sig i.

"Beslutningskraft er en forudsætning for succes" - Christian Trollo

TROLLO - Succes i ejerskab og ledelse

TROLLO er en uafhængig rådgiver med fokus på god virksomhedsdrift baseret på, at alle interessenter har et afstemt billede af virksomhed, rollefordeling og forventning.

Rådgivningen er baseret på Christian Trollos erfaring og kompetencer indenfor sit felt og derudover et stærkt netværk af mennesker med specialviden, inden for en bred vifte af relevante områder.

EJERSKAB

 

At sikre et ejerskab der understøtter virksomheden, og på den anden side at sikre, at virksomheden understøtter ejerskabet, er ofte mere interessant end det er let. Ikke desto mindre er det en forudsætning for virksomhedens vækst og ejerfamiliens trivsel.

At planlægge og styre ejerskabet er ligeledes en forudsætning for den veldrevne virksomhed.

 

 

LEDELSE

 

At lede en familieejet virksomhed kræver styrke og mod. Hvor familievirksomheden er stærk på stabilitet og langsigtede mål, kan nødvendig forandring ofte være en udfordring. Det kan føre til stagnation og negativ udvikling.

TROLLO hjælper ejerskab og ledelse med at afdække muligheder og gennemføre nødvendige forandringer, der kan genskabe virksomhedens vitalitet og indtjeningskraft.

Det er ikke usædvanligt, at en virksomhed kan være ekstremt fokuseret på sit overlegne produkt, og være blind for, at ny teknologi fra andre virksomheder stille og roligt vinder indpas, eller at kundens fokus på teknologien ikke eksisterer.

 

Der kan også være andre problemer i virksomhedens kultur, der gør, at man fastholdes i en vanestyret arbejdsform, der ikke fremmer nytænkning.

 

Det er nødvendigt, at vække virksomheden af tornerosesøvnen, og få gejst og innovationstrang genskabt. Ejer og ledelse må først erkende, at der er et potentiale. Og derefter skal en forandringsstrategi gennemføres.

 

TROLLO kan hjælpe med at afdække potentialet, og sammen med ejer og ledelse, gennemføre og implementere de nødvendige forandringer.

STAGNATION

GENERATIONSSKIFTE

Når generationsskifte skal planlægges, er der mange overvejelser der skal gøres. Før man går i detaljer med økonomi og jura, er det en god idé, at se på virksomhedens behov, ejers ønsker og ikke mindst næste generations ønsker og ambitioner.

Det er også vigtigt, at se nøgternt på, hvilke kvalifikationer næste generation bringer ind i virksomheden. En god generationsskifteplan bør også indeholde en uddannelsesplan.

Det er ofte særdeles svært for den nuværende generation, at vurdere næste generations parathed.

Ofte har ejer ikke gjort sig klart, hvad der skal til for at næste generation er klar. Måske fordi ejer mentalt ikke er klar til at lade stafetten gå videre.

 

Konsekvensen vil ofte være, at næste generation ikke får ansvar mens der er sparring og råd at hente hos ejer, og i værste fald mister lysten og finder andre interesser.

 

TROLLO hjælper med at få generationsskiftet klar, uanset hvortil du er nået i processen.

KONFLIKT

Konflikt i ejerskabet har store omkostninger for virksomheden, og kan være altødelæggende for familien. Det skyldes ofte mangel på klar kommunikation, og dermed også mangel på forventningsafstemning.

 

Når konflikten er brudt ud, er det nødvendigt, at få en udenforstående mediator ind. Nærtstående familie eller venner træder ofte gerne til, men det vil ofte ingen effekt have, eller i værste fald skal forholdet resten af livet.

Venner og familie kan derimod være en god skulder at græde ud ved.

 

 

Christian Trollo står i konfliktsituationer klar 24/7 (hvilket i bogstavelig forstand er hele døgnet, alle årets dage)*, og ser på helheden og ikke kun det enkelte individ. Han har selv stået midt i konflikten, og kender den afgrundsdybe fortvivlelse der opstår i disse situationer.

 

* Hvis du ikke er kunde hos TROLLO, når konflikten bryder ud, er det også muligt, at ringe akut. Dog med forbehold for tilgængelighed.

UDDANNELSE

Det at stå om en familievirksomhed, er noget der forpligter. Ikke kun for dem, som eventuelt skal arbejde i virksomheden, men også for alle andre i familien.

 

De signaler man sender både i og udenfor virksomheden, kan have stor betydning for virksomhedens muligheder.

 

Mange unge, er ikke klar over hvilken betydning deres opførsel har, for deres mulighed for succes i firmaet senere i livet.

Uddannelse af næste generation, vil også hjælpe dem til, at være mere afklarede med, om de vil være en del af virksomheden som voksne. Det gør også den nuværende generation i stand til, at hjælpe, vejlede og inspirere de unge.

 

Den forventningsafstemning der senere vil være altafgørende for familiens sammenhold, vil også blive opbygget fra et tidligt stadie.

 

TROLLO hjælper med at afdække behov og ønsker, implementere uddannelsesplan og gennemfører en stor del af uddannelsen.

TROLLO

KONFLIKT

UDDANNELSE

GENERATIONSSKIFTE

STAGNATION

OM

TROLLO

HARMONI I EJERSKAB OG LEDELSE