Christian Trollo virksomhedsrådgivning

Alle henvendelser håndteres diskret

Hvis du vil styrke din familievirksomhed kan jeg hjælpe med en lang række aktiviteter som fx:

 

Uddanne din familie til at forholde sig til virksomheden, på den måde der giver mest værdi.

 

Bliv enige om, hvordan familiemedlemmer bedst bidrager, og hvordan virksomhedens kultur bedst understøttes, af familiens værdier.

 

Gør ledelsen i stand til at navigere i relation til ejer og familie, både ved uddannelse af leder, men også træning af familiemedlemmer.

 

Bliv opmærksom på, hvad der virker fremmende for virksomheden, og hvad der virker hæmmende.

 

Disse tiltag vil med sikkerhed skabe positive resultater for din virksomhed og skabe glæde i familien.

 

 

 

Jeg kommer selv fra en mellemstor familievirksomhed, og har skabt sig en værdifuld erfaring i de dynamikker, der styrker virksomheden, og i hvordan man kan understøtte disse.

Christian Trollo, Virksomhedsrådgiver